Objekat mješovite namjene

Donja Lastva, Tivat

Naziv objekta:Objekat mješovite namjene
Datum izrade:02.07.2017
Lokacija:Donja Lastva, Tivat
Status:Idejni projekat / u izradi
Površina:cca 11 293 m2
Klijent:privatno lice

Adaptacija prostora u sklopu turističko-ugostiteljskog objekta na šetalištu u Budvi. Objekat obuhvata intervenciju u prostoru sa kojom se definiše izložbeno-galerijski i poslovni prostor sa promenadom koja ih spaja. Projekat se razrađuje po fazama koje čine budući Glavni projekat.